Utbildning för arbetspoolen

Datum: 09.04.2022 - 10.04.2022

Är du intresserad av att bekanta dig med arbetslivet och få värdefull arbetserfarenhet?

Sök med till vår utbildning för att fungera som händig hemhjälpare i vår arbetspool. Vi förmedlar olika småjobb så som trädgårdsarbete, fönstertvätt, städning, hundpromenader mm.

Du får lön 10 euro/h för utfört arbete och har rätt till handledning i ditt uppdrag.

För att vara en del av arbetspoolen behöver du betala medlemsavgiften till föreningen. Då medlemsavgiften är betald är du försäkrad då du är ute på arbetsuppdrag.

Delatagandet i utbildningen är obligatoriskt för alla i arbetspoolen. Utbildningen är gratis

Teoridelen för kursen hålls lördagen den 9.4.2022 som distansutbildning över Teams med start kl. 10. Kursen pågår till ca kl. 15 på eftermiddagen. Vi håller en lunchpaus ungefär mitt i utbildningen. Den praktiska delen arrangerar vi söndagen den 10.4.2022 i Pernå kby med start klockan 10. Mera information om den praktiska delen får du under lördagen.

Under kursen går vi igenom arbetstagarens och arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter, vad en lön består av, vad är ett skattekort och hur får man ett sådant, försäkringar och arbetsskyddsfrågor med fokus på unga arbetstagare. Vi går alltså igenom frågor som en ung person bör veta när hen går in i arbetslivet. Dessa kunskaper har man nytta av också senare i arbetslivet.

Eftersom jobbet i arbetspoolen till stor del består av arbeten som våra kunder beställer, så som hjälp med städning, snöskottning eller olika trädgårdsarbeten på sommaren, så diskuterar vi också olika kundbetjäningssituationer.

Under den praktiska utbildningsdagen, får du prova på de vanligaste arbetsuppdragen som förmedlas via arbetspoolen. Deltagarna får också tips på hur man effektivt utför de olika jobben på ett säkert och ergonomiskt sätt.

 

Frågor? Kontakta jannica.ruusunen@fs4h.fi

Intresserad av att komma med? Sök med genom att berätta kort om dig själv, dina intressen och vad du är bra på till jannica.ruusunen@fs4h.fi eller ring 050 467 8092

Back to top of page