Styrelsen för Östnylands 4H 2021

 

Ordförande                 Annika Björk                Borgå                 040-583 65 79

Vice-ordförande       Pamela Westerlund    Pernå                 040-8387671

Kassör                          Karita Österholm        Lindkoski           040-7337237

 

Övriga ordinarie ledamöter

Maria Kalenius            Hindersby           050-5677754

Eva Nylund                  Lovisa                   0400-714 757

Pirjo Pahkala               Tessjö                   040-5488751

Karita Lindroos           Liljendal              040-7784044

 

Suppleanter

Johanna Österholm    Lindkoski              0400-914997

Johanna Granqvist      Skinnarby             040-8282953

Karita Österholm         Lindkoski             040-7337237

Maria Lill-Smeds            Lindkoski          040-7598200

Back to top of page