Byklubbar inom Östnylands 4H

Under skolåret har vi byklubbar för  barn i åldern 7-12 år. I våra byklubbar får barnen syssla med bl.a. hantverk, matlagning och bakning, lek, natur…

Klubbarna leds för det mesta av unga tonåriga ledare. Ungdomarna får på detta sätt värdefull erfarenhet av ledarskap och organisation.

Klubbarna finns på den östnyländska landsbygden. Tanken är att barnen skall kunna ha sysselsättning i sin egen hemby och inte alltid behöva åka långa vägar till sin hobby. Varje byklubbs egna tidtabell och program  kan du kolla under länkarna uppe i balken > För barn > Byklubbar > Forsby, Hindersby ….

För att vara med blir man medlem i föreningen, 20€ för ett barn eller 30€ för hela familjen. För att täcka materialkostnaderna samlar ledarna in den behövliga summan, som inte övertstiger 2€/ gång.

Back to top of page