Kontaktuppgifter

ÖSTNYLANDS 4H

Verksamhetsledare

Jannica Ruusunen

050 467 8092

 

Adress: Näverkärrsvägen 166, 07840 Lindkoski

Hemsida: www.ostnyland.fs4h.fi
Facebook: www.facebook.com/Ostnylands4H
Instagram: www.instagram.com/ostnylands4h/

 

Back to top of page