4H är en internationell ungdomsorganisation som har sina rötter i USA. I Finland har 4H-verksamheten funnits sedan 1920-talet. Östnylands 4H verkar idag i Lovisa och Lappträsk kommuner. I vår verksamhet lär sig barn och unga praktiska färdigheter och kunskaper. Vårt motto är “4H lär genom handling”.

De fyra H:na står för:
Huvud – att tänka själv
Hand – att göra själv
Hjärta – att ta hand om varandra
Hälsa – att må bra

Back to top of page