Läger och kurser

Matskolan 2021 kommer att ordnas 2-5.8.2021 på Bygdegården i Hommansby.
Årets tema är närmat. I matskolan får barnen tillreda flera mål mat per dag tillsammans med hjälpledare samt leka och röra på sig.
Anmälan öppnar måndag 1.3.2021, kl. 10 på https://matskolan.fi/anmalan/
Back to top of page