Läger och kurser

Matskolan 2022 kommer att ordnas 13-16.6.2022 i Lovisavikens skolas undervisningskök.
Årets tema är närmat. I matskolan får barnen tillreda flera mål mat per dag tillsammans med hjälpledare samt leka och röra på sig.
Anmälan öppnar tisdag 1.3.2022, kl. 10 på https://matskolan.fi/anmalan/
Back to top of page