Östnylands  /  Forsby

Forsby byklubb

Varannan måndag kl. 15.00-16.30

Plats: Forsby skola.
Ledare: Sarah Eriksson, Emma Näslund
Stödvuxen: Pamela Westerlund

Vi önskar att ni anmäler barnet i förväg till klubben. Anmälda till höstterminen 2019 behöver inte anmäla sig på nytt.

Våren 2020 program:

  • 3.2 Spelkväll
  • 10.2 Vändagspyssel
  • 24.2 Pulkaåkning / inneaktivitet
  • 9.3 Bakning 2 €
  • 23.3 Lekar
  • 6.4 Pyssel
  • 20.4 Bakning 2 €
  • 4.5 Knyttis, 4H kamp

Obs! Ibland samlar vi in 2€/barn att använda på ingredienser och material

Välkommen med i vår verksamhet! 🙂