Östnylands  /  Hindersby

Hindersby byklubb

Plats och tid: varannan måndag på Hemborg 17.30-19.00

Ledare: Maria Kalenius med flera

Alla bör anmäla sig i förväg till klubben via anmälningsformuläret här

Våren 2019 program:

  • 14.1.   Chokobollar och spel.
  • 28.1.    Reflexorientering.
  • 11.2.   Ljusstöpning, 2€/barn med!
  • 25.2.   Matlagning   2€/barn med!
  • 11.3.   Bakning,  2€/barn med!
  • 25.3.   Vi snickrar på Gamla skolan
  • 8.4.     Påskpyssel, 2€/barn med!
  • 29.4.   Naturstig
  • 13.5   Spelkväll med pizza

Obs! Små förändringar är möjliga!

Klubben kostar ingenting för barnen men deltagarna bör ha betalat medlemsavgiften för perioden 2018-2019. Under vissa träffar samlar vi in 2€/barn att använda på ingredienser och material.