Östnylands  /  Hindersby

Hindersby byklubb

Plats och tid: Torsdagar kl 17.30 – 19.00

Ledare: Adele Kalenius, Amelie Wallen

Stödvuxen: Maria Kalenius

Alla bör anmäla sig i förväg till klubben.

Våren 2020 träffar:

  • 23.1 Muggkakor och spel
  • 6.2 Pyssel
  • 27.2 Spel och lekar på gamla skolan
  • 12.3 Utelekar (beroende på väder)
  • 26.3 Bakning
  • 9.4 Pyssel
  • 23.4  Naturstig
  • 7.5 Scavenger hunt / avslutning

Klubben kostar ingenting för barnen men deltagarna bör ha betalat medlemsavgiften för perioden 2019-2020. Under vissa träffar samlar vi in 1-2€/barn att använda på ingredienser och material.