PROJEKT SOM ÄR PÅ GÅNG INOM ÖSTNYLANDS 4H

 

Vår gemensamma vardag

I projektet Vår gemensamma vardag – Yhteinen arkemme vill vi i 4H skapa naturliga kontaktytor för barn och unga över språk och kulturgränser.

Östnylands 4H ordnar i Isnäs en tvåspråkig byklubb som träffas regelbundet. Klubben är menat för barn i lågstadieåldern. Barnen får bekanta sig med varandra och varandras vardag, språk och traditioner. Tillsammans med klubbledaren får barnen kocka, ha utfärder eller göra något annat roligt tillsammans och reflektera över olikheter och likheter i vardagen.

Yhteinen arkemme

4H-järjestöt haluavat Vår gemensamma vardag – Yhteinen arkemme hankkeen myötä vaikuttaa lasten ja nuorten kanssakäymisen kehittymiseen yli kieli- ja kulttuurirajojen.

Östnylands 4H järjestää Isnäsissä kaksikielisen kerhon. Kerholaiset tapaavat säännöllisesti ja on tarkoitettu ala-asteikäisille lapsille.4H-kerholaiset saavat tutustua toistensa arkeen, kieleen ja perinteisiin. Kerhonohjaajan opastuksella kerholaiset tekevät ruokaa, käyvät metsäretkellä tai tekevät muita hauskoja asioita yhdessä ja pohdiskelevat arjen yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia.
Klubbutbytet förverkligas i

Kerhotapaamiset toteutetaan seuraavissa yhdistyksissä

 • Karleby 4H och Kälviän 4H
 • Botnia 4H och Vetelin 4H
 • Pedersöre 4H och Evijärven 4H
 • Korsholms 4H och Vaasan 4H
 • Malax 4H och Kurikan 4H
 • Närpes 4H och Isojen-Karijoen 4H
 • Kristinestads 4H och Merikarvian 4H
 • Pargas 4H och Turun 4H
 • Raseborgs 4H och Salon 4H
 • Sibbo 4H och Tuusulan 4H
 • Borgå 4H och Porvoon 4H
 • Östnylands 4H

Samarbetspartners i projektet

Samarbetspartners i projektet är Suomen 4H-liitto, Flerspråkighetsinstitutet vid Vasa universitet och Förbundet Pohjola-Norden. Projektet finansieras av Svenska kulturfonden.

Back to top of page