PROJEKT SOM ÄR PÅ GÅNG INOM ÖSTNYLANDS 4H

Projektet Na-Mi, Natur- och miljövänner i Östnyland

Na-Mi projektet är Östnylands 4H:s egna projekt som är finansierat av leadergruppen SILMU r.f. via EU-finansiering från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020.

Målsättningen med Na-Mi projektet är att öka samarbete mellan byklubbarna i Lovisanejden och öka barn och ungdomars intresse för hållbar utveckling. Det är frågan om ett 3-årigt projekt med teman: mat och hälsa, vilt-, skogs- och naturvård samt miljö. Inom varje tema vill vi inkludera cirkulärekonomi. Målet är att lära ut strävan efter att avfall inte skall förekomma utan man ser det som en råvara. Man ordnar byavisa träffar som är öppna för alla. Meningen är att ordna vänbyklubbar så att man får träffa barn även från andra klubbar. Förutom byavisa träffar ordnar man inom varje tema en större utfärd cirka en gång om året där man konret lär sig om varje tema samt ungdomarna får utbyta information och erfarenheter.TRÄFFARNA ÄR ÖPPNA FÖR ALLA:
(Små förändringar är möjliga)

 

HÖSTEN 2018

 • To 11.10. i Isnäs. Tema vi bakar på rester. Träff kl.15 på Solbacka.
 • To 8.11. i Forsby. Tema miljö. Vi färgar tygkassar och hjälper till att minska på användningen av plast. Träff kl.17 på skolan.
 • Må 12.11. i Hindersby Tema miljö. Vi färgar tygkassar och hjälper till att minska på användningen av plast. Träff kl.17.30 på Hemborg.
 • Må 26.11. i Tessjö Tema miljö. Vi färgar tygkassar och hjälper till att minska på användningen av plast. Träff kl.15.00 vid ungdomslokalen bredvid biblioteket.

SOMMAREN 2018

 • Ons 13.6.2018 i Lindkoski. Tema miljö. Vi färgar tygkassar och hjälper till att minska på användningen av plast. Träff kl.17 på Lindarås.

VÅREN 2018

 • To 1.2.2018 i Isnäs. Tema vi bakar Runebergstårtor på kexrester. Träff kl.15 på Solbacka.
 • Må 5.2.2018 i Hindersby. Tema vi bakar Runebergstårtor på kexrester. Träff kl.17.30 vid Hemborg.
 • Må 12.3.2018 i Sävträsk. Tema vi bakar på rester och pratar om matsvinn. Träff kl.17.30 på Mariagården.
 • To 15.3.2018 i Forsby. Tema vi påskpysslar på återvinningsmaterial. Träff kl.17 vid skolan
 • Må 9.4.2018 i Hindersby. Tema vi snickar på återvinningsmaterial. Träff kl.17.30 vid gamla skolan.

HÖSTEN 2017

 •  Fre 22.9.2017 i Lindkoski. Tema vi bakar på rester och pratar om matsvinn. Träff kl.18 på Lindarås
 • Må 16.10.2017 i Hindersby. Tema vi bakar på rester och pratar om matsvinn. Träff kl.17.30 vid Hemborg
 • Må 13.11.2017 i Tessjö. Tema vi bakar på rester och pratar om matsvinn. Träff kl.15 vid ungdomslokalen bredvid bilblioteket
 • Må 20.11.2017 i Sävträsk. Tema naturvård. Vi gör fågelmat på olika frörester mm. Träff kl.17.30 vid Mariagården

VÅREN 2017

 • To 2.2.2017 i Isnäs. Tema naturvård. Vi gör fågelmat på olika frörester mm. Träff kl.15 på Solbacka
 • Må 6.2.2017 i Pernå kby. Tema vi bakar på rester och pratar om matsvinn. Träff kl.15 vid skolan.
 • To 16.2.2017 i Forsby. Tema vi bakar på rester och pratar om matsvinn. Träff kl.17 vid skolan
 • Må 27.3.2017 i Hindersby/Lindkoski. Tema vilt-,-natur- och skogsvård. Vi gör fågelholkar. Träff kl.17.30 vid gamla skolan.
 • Sö 23.4.2017 i Pernå kby. Gemensam vårträff för alla!  Tema vilt-, natur- och skogsvård. Mera info och anmälning här
 • Su 23.4.2017 Pernajan kk. Yhteinen kevättapaaminen kaikille! Teemana riistan-, luonnon- ja metsänhoito. Lisätietoja ja ilmoittautuminen tästä

HÖSTEN 2016

 • Må 10.10.2016 i Hindersby. Tema vilt- och naturvård  samt skogsutfärd. Träff kl.17.30 vid Hemborg
 • Må 24.10.2016 i Sävträsk. Tema vi bakar på rester och pratar om matsvinn. Träff kl.17.30 på Mariagården
 • To 10.11.2016 i Isnäs. Tema vi bakar på rester och pratar om matsvinn. Träff kl.15.00 på Solbacka.
 • Må 28.11.2016 i Mickelspiltom. Tema vi bakar på rester och pratar om matsvinn. Träff kl.18.00 i ”centrum”.

Vår gemensamma vardag

I projektet Vår gemensamma vardag – Yhteinen arkemme vill vi i 4H skapa naturliga kontaktytor för barn och unga över språk och kulturgränser.

Östnylands 4H ordnar i Isnäs en tvåspråkig byklubb som träffas regelbundet. Klubben är menat för barn i lågstadieåldern. Barnen får bekanta sig med varandra och varandras vardag, språk och traditioner. Tillsammans med klubbledaren får barnen kocka, ha utfärder eller göra något annat roligt tillsammans och reflektera över olikheter och likheter i vardagen.

Yhteinen arkemme

4H-järjestöt haluavat Vår gemensamma vardag – Yhteinen arkemme hankkeen myötä vaikuttaa lasten ja nuorten kanssakäymisen kehittymiseen yli kieli- ja kulttuurirajojen.

Östnylands 4H järjestää Isnäsissä kaksikielisen kerhon. Kerholaiset tapaavat säännöllisesti ja on tarkoitettu ala-asteikäisille lapsille.4H-kerholaiset saavat tutustua toistensa arkeen, kieleen ja perinteisiin. Kerhonohjaajan opastuksella kerholaiset tekevät ruokaa, käyvät metsäretkellä tai tekevät muita hauskoja asioita yhdessä ja pohdiskelevat arjen yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia.
Klubbutbytet förverkligas i

Kerhotapaamiset toteutetaan seuraavissa yhdistyksissä

 • Karleby 4H och Kälviän 4H
 • Botnia 4H och Vetelin 4H
 • Pedersöre 4H och Evijärven 4H
 • Korsholms 4H och Vaasan 4H
 • Malax 4H och Kurikan 4H
 • Närpes 4H och Isojen-Karijoen 4H
 • Kristinestads 4H och Merikarvian 4H
 • Pargas 4H och Turun 4H
 • Raseborgs 4H och Salon 4H
 • Sibbo 4H och Tuusulan 4H
 • Borgå 4H och Porvoon 4H
 • Östnylands 4H

Samarbetspartners i projektet

Samarbetspartners i projektet är Suomen 4H-liitto, Flerspråkighetsinstitutet vid Vasa universitet och Förbundet Pohjola-Norden. Projektet finansieras av Svenska kulturfonden.

Back to top of page