Östnylands  /  Tessjö

Tessjö byklubb

Plats och tid: Klubben träffas i utrymmet bredvid biblioteket varannan måndag kl.15-16.30
Ledare: Enni Peltomäki, Lina Kiljander och Malin Kiljander
Stödvuxen: Pirjo Pahkala

Vi ber er anmäla ert barn i förväg till klubben.

Våren 2020 program:

  • 27.1 Spelkväll
  • 10.2 Vändagspyssel
  • 24.2 Pulkaåkning / inneaktivitet
  • 9.3 Bakning 2 €
  • 23.3 Lekar
  • 6.4 Pyssel
  • 20.4 Bakning 2 €
  • 4.5 Knyttis, 4H kamp

Obs! Ibland samlar vi in 2€/barn att använda till ingredienser och material
Välkommen med! 🙂