Östnylands  /  Isnäs

Isnäs byklubb

En klubb på två språk / Kaksikielinen kerho

Plats och tid: Varannan torsdag kl.14.30-16.00 på Solbacka
Paikka ja aika: Joka toinen torstai klo 14.30-16.00 Solbackan nuorisoseuran talolla

Ledare/Ohjaaja: Martina Lindroos

       

Vi ber er anmäla ert barn i förväg till klubben via anmälningsformuläret här
Pyydämme ilmoittamaan lapsenne kerhoon etukäteen ilmoittautumislomakkeella
Våren 2019 program / Kevät 2019 ohjelma:

  • 28.2.   Vi bekantar oss med varandra genom lekar och diskuterar önskemål för vårens aktiviteter. Fruktmellanmål. / Tutustutaan leikiten ja keskustellaan kevään ohjelmaa, toivomuksia saa esittää! Hedelmävälipala.  1 €/barn med, 1 €/lapsi mukaan
  • 14.3  Vi bakar sött / Makeat leivonnaiset   2 €/barn med, 2 €/lapsi mukaan
  • 28.3   Vi lagar mellanmål.  / Laitetaan välipalaa.  2 €/barn med, 2 €/lapsi mukaan
  • ​​25.4   Vi letar efter vårtecken i naturen, picknick.  /  Kevään merkkien havainnointi luonnossa, piknik.   2 €/barn med, 2 €/lapsi mukaan
  • 9.5  Pyssel och mellanmål med Europa-dagen tema / Eurooppa-päivän aiheista askartelua ja välipalaa   2 €/barn med, 2 €/lapsi mukaan
  • 23.5  Klubbens våravslutning: Knyttis och lekar ute.  /  Kerhon päättäjäiset: Nyyttärit ja ulkoleikit.

Varje träff samlar vi in 1-2€/barn att använda på ingredienser och material

Keräämme joka kerta 1-2€/lapsi. Käytämme summan aineksiin ja materiaaleihin.

Små förändringar är möjliga/Pienet muutokset ovat mahdollisia

Välkommen med! Tervetuloa mukaan!